Přehled seminářů:


Rada EU schválila program HORIZON 2020

« zpět

Dne 3. prosince 2013 schválila Rada EU rámcový program pro výzkum a inovace Horizon 2020, jehož rozpočet činí  77 mld. €. Podrobnější informace  jsou uveřejněny např. v tiskové zprávě http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/139875.pdf

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.