Přehled seminářů:


Revidovaná verze Modelové grantové dohody

« zpět

Revidovaná verze Modelové grantové dohody (3.0) byla uveřejněna 20.7.2016 a  přináší několik novinek. Kromě etických otázek byly nejvýznamnější změny uskutečněny v článcích týkajících se pravidel financování.

V první řadě se jedná o vyšší flexibilitu rozpočtu. Nově je možné přesouvat finanční prostředky mezi příjemci, nákladovými kategoriemi i v rámci forem přímých osobních nákladů, aniž by byla vyžadována změna grantové dohody, pokud by tímto přesunem nedošlo k změnám projektových prací. Toto pravidlo je platné i pro nákladové formy, které nebyly předem naplánované v dodatku 2 GA. Neplánované subdodávky nicméně nadále vyžadují změnu grantové dohody. Změny se týkají i výpočtu hodinové sazby.

Změny v rámci nové Modelové grantové dohody působí retroaktivně, tj. příjemci mohou využít nových pravidel i na již běžící projekty bez nutnosti změny grantové dohody. Pro grantové dohody, které jsou ve fázi přípravy před jejich podepsáním, se aplikuje předchozí verze.

Podrobný výčet článků Modelové grantové dohody, které prošly změnou, naleznete na http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf

Aktuální verze Modelové grantové dohody je volně ke stažení v Participant Portalu v sekci Reference Documents.
webdesign Studio R3D, s.r.o.