Přehled seminářů:


Rozpočet pro program Horizon 2020 schválen

« zpět

Evropský parlament a Rada ministrů odsouhlasily jak výdaje na program Horizon 2020, tak i celkový rozpočet EU, takže program Horizon 2020 může být zahájen začátkem roku 2014, jak bylo plánováno. Kompromisy mezi uvedenými  stranami, které umožnily schválení dohody, zahrnují zejména:

  • částka 2,8 mld. € (4 % celkového rozpočtu H2020) bude vyhrazena na nový nástroj na  podporu MSP;
  • částka 0,7 mld. € (1 % celkového rozpočtu H2020) bude určena na opatření, která mají zvýšit účast nových členských zemí v H2020;
  •  režijní náklady budou omezeny maximální výší 25 % přímých nákladů, tzn. nebudou uplatňovány skutečné režijní náklady;
  •  doba do udělení grantu (time to grant) se sníží na 8 měsíců (v 7. RP činila v prům. 12 měs., v r. 2012 přibl. 9 měs.);
     pilotní běh schématu "rychlá cesta k inovacím" (fast track to innovation), jehož detaily budou zpracovány.webdesign Studio R3D, s.r.o.