Přehled seminářů:


SCIEX-NMSch - Fond na stipendia - vyhlášena nová výzva

« zpět

Program SCIEX-NMSch - Fond na stipendia vyhlásil sedmou výzvu pro předkládání žádostí s termínem uzávěrky k 1. 11. 2012. O stipendia se mohou ucházet doktorandi a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného záměru ve Švýcarsku.

Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:
- rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
- posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
- vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Dle aktuálního rozhodnutí Řídícího výboru SCIEX (ze dne 29.3.2012) se mohou od výzvy 2012 o grant ucházet pouze:
doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok od získání předchozího titulu
post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální 5 let od získání předchozího titulu

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.sciex.cz nebo www.sciex.ch.
webdesign Studio R3D, s.r.o.