Přehled seminářů:


Sedmá výzva programu EUROSTARS 2

« zpět

Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou a vývojovou činnost spolufinancováním jejich nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů. Řešení projektů je zaměřeno na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb. Program umožňuje zvýšit dostupnost, účinnost a účelnost veřejného financování malých a středních podniků v Evropě. Může se jednat také o podniky, které nemají předchozí zkušenosti s mezinárodními projekty výzkumu a vývoje.

Řešitelský subjekt musí mít ve své činností výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10% ročního obratu, nebo nejméně 10% zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem. Financování projektů Eurostars-2 je společně prováděno z národních finančních prostředků (MŠMT) a z rozpočtu H2020 pro výzkum a vývoj. Program Eurostars-2 a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA. Do programu Eurostars-2 je celkem zapojeno více jak 33 členských zemí programu.

Uzávěrka sedmé výzvy je stanovena na 2. března 2017 v 18.00 hodin.

Další informace jsou na webových adresách:
www.eurostars-eureka.eu (Application Form) a
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-eurostars-2-7d?highlightWords="eurostar


 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.