Přehled seminářů:


Seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation

« zpět

Technologické centrum AV ČR pořádá  ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou seminář  Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation. Seminář se bude konat 29.ledna 2015 v prostorách Technologického centra.

Hlavním řečníkem je Dr. Manfred Kircher, představitel velkého německého klastru pro průmyslové biotechnologie CLIB 2021, který sdružuje velké firmy, MSP, akademické instituce a univerzity. Bude hovořit o činnosti tohoto klastru a o možnostech spolupráce. Bude dále  informovat účastníky semináře o velkém  přeshraničním biotechnologickém klastru Bio Innovation Growth megaCluster BIG-C, který byl založen v loňském roce belgickým regionem Flandry, Holandskem a německou spolkovou zemí Horní Porýní-Vestfálsko  a který rovněž skýtá možnosti spolupráce. 

V reakci na informace o rozvoji biotechnologií v Německu  vystoupí v odpoledním jednání semináře několik českých firem a výzkumných institucí  činných v oblasti biotechnologií s velmi krátkými prezentacemi  svých vlastních aktivit a konkrétních námětů pro spolupráci s případnými německými partnery.

Seminář poskytne dále informace o akcích v programu Horizont 2020 v oblasti biotechnologií a bioekonomiky, včetně akcí v rámci BBI JU.

Program semináře je ke stažení zde

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.