Přehled seminářů:


Stav biotechnologií v České republice již není tajemstvím

« zpět

Stav biotechnologií v České republice již není tajemstvím - není to špatné, ale mohlo by to být lepší…

Dlouhodobý hlad po ucelených informacích o situaci biotechnologických oborů v ČR, je konečně nasycen. Oficiální portál českých biotechnologií Gate2Biotech nedávno zveřejnil Biotechnologickou ročenku 2012, která podává komplexní a věcný přehled o biotechnologických oborech ve vědě a výzkumu i v komerční sféře.

Česko-anglická ročenka vznikla pod vedením šéfredaktorky portálu, RNDr. Veroniky Kadlecové, za finanční podpory Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále JAIP), s podporou a záštitou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přehledně shrnuje aktuální zastoupení firem a vědeckých institucí v tzv. zelených, bílých a červených biotechnologiích. Popisuje tak celé spektrum od rostlinných a živočišných směrů přes environmentální a průmyslové zaměření až po biomedicínu a farmacii. Pro komplexní pohled představuje i přehled dodavatelů materiálu a služeb.

Každou kapitolu uvádí text shrnující historii, současný stav a výzvy oboru do budoucnosti, psaný odbornou vědeckou autoritou. Následuje mapa rozdělující Českou republiku podle počtu a zaměření firem podnikajících v daném regionu a jedné ze 48 biotechnologických disciplín. Kapitoly uzavírá přehled významných firem v oboru, kterým prostřednictvím placené reklamy dává možnost zviditelnit své působení na trhu.

Textová část ročenky je doplněna o interaktivní digitální databázi přístupnou z www.gate2biotech.cz. Po bezplatné registraci v ní uživatelé mohou vyhledávat podle několika různých kritérií. Zdarma je dostupná pouze základní varianta, pro zobrazení plné a kompletní verze je nutné si zakoupit roční vstupenku.

V čem jsme dobří a v čem můžeme být lepší? Podívejte se na oficiální stránky portálu, stáhněte si zdarma textovou část a rozšiřte své znalosti. Biotechnologie, to není jen pivo, víno, tobolky z řas, biopaliva nebo umělé uši…

Připravilo tiskové oddělení JAIP o.p.s.


O biotechnologiích
Biotechnologie patří k perspektivním oborům současnosti s významným potenciálem pro další rozvoj. Jsou zárukou šetrného přístupu člověka k přírodním zdrojům, energetickým nárokům a stále více se prolínají se světem biomedicíny a farmacie. Biotechnologie mají vysokou přidanou hodnotu v obsahu duševního vlastnictví a představují klíčový segment pro společnost znalostní ekonomiky. Pro rozvoj společnosti v 21. století jsou zcela zásadní.

O portálu Gate2Biotech
Portál Gate2Biotech spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Mapuje vše nové v oboru biotechnologií. Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení technologických problémů, s nimiž se potýkají, a také zde mohou prezentovat nabídku svých služeb potenciálním partnerům z Česka i zahraničí. Portál Gate2Biotech slouží jako most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Začleňuje úřady a podpůrné organizace zaměřené na podporu transferu.inovativních technologií do jednotné komunikační platformy českých a světových biotechnologií. Jako zprostředkovatel informací poutá pozornost k oblasti biotechnologií a podpoře jejich aplikací a transferu do praxe. Zároveň funguje jako nástroj k motivaci nepodnikatelské odborné veřejnosti (zejm. vědců a studentů) směrem k inovačnímu podnikání či aplikovanému výzkumu.

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.