Přehled seminářů:


Sympozium Sychrov 2015 - Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

« zpět

Osmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2015 proběhne ve dnech 28. – 29. května 2015 v prostorách státního zámku Sychrov (28. 5. 2015) a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (29. 5. 2015).

V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020.Hlavní tematické oblasti, v jejichž rámci budou na sympoziu prezentovány příspěvky, jsou proto následující:

  • začínající vědecko-výzkumní pracovníci a jejich perspektivy,
  • sektorová a mezinárodní mobilita,
  • vzdělávání v oblasti vědy a výzkumu,
  • podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.     

Cílem akce je, již tradičně, podpora odborné diskuse a navázání odborné spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů v akademické a výzkumné sféře.

Více informací včetně možnosti registrace a programu najdete na: http://sympoziumsychrov.cz/sympozium-2015/


 

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.