Přehled seminářů:


Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES 13 - program KONTAKT II

« zpět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

Dokumentaci k vyhlášené výzvě včetně příloh najdete zde
webdesign Studio R3D, s.r.o.