Přehled seminářů:


Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky

« zpět

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 7. 3. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 19. 4. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2013.

Více informací naleznete na stránkách Grantové agentury České republiky.
webdesign Studio R3D, s.r.o.