Přehled seminářů:


Vyhlášena veřejná soutěž v programech LD- COST CZ, LE-EUPRO II, LF-EUREKA CZ, LG-INGO II, LK-NAVRAT

« zpět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejné soutěže v rámci pro gramů LD COST CZ, LE - EUPRO II, LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LK - NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programů LD, LE, LF a LG je 7. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 22. 3. 2013. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programu LK je 5. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 1. 2013.


LD - COST CZ - podpora mnohostranné mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzkumných institucí s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů rámci tzv. akcí COST.

LE - EUPRO II podpora účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.

LG - INGO spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní výzkumnou institucí (např. CERN, SÚJV). Podpora projektů zaměřených na úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů odborných mezinárodních společností.

LF - EUREKA CZ projekty mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji zařazené do programu European Network for Market-oriented, Industrial R&D.

LK - NÁVRAT synergický program k OP VK. Vyhlašen pro příjemce pouze mimo regiony dopadu OPVK. Cílem je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků VaVaI do ČR.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2012-pms/ (LD, LF, LE a LG)

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat (LK)
webdesign Studio R3D, s.r.o.