Přehled seminářů:


Vyhlášena výzva v podprogramu INTER -TRANSFER

« zpět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. srpna 2019 soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2019.

Cílem podprogramu INTER-TRANSFER je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.

Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu. Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech může činit až 100 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu. Soutěžní lhůta pro podávání projektů bude končit 15. září 2019.

Čerpání podpory i řešení všech projektů podprogramu v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 29. 2. 2020 a musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2024.

Více informací včetně projektové dokumentace je k dispozici na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-11

Zdroj: MŠMT
 
webdesign Studio R3D, s.r.o.