Přehled seminářů:


Vyhlášení výzvy v programu GESHER/MOST

« zpět

Dne 12.října 2012 vyhlásilo MŠMT společně s agenturou pro podporu podnikání CzechInvest IV. veřejnou soutěž v programu GESHER/MOST. Program GESHER/MOST je  programem mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael.
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 11. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 12. 9. 2013.

Cílem programu je poskytnutím institucionální podpory projektům podpořit mezinárodní dvoustrannou spolupráci podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti:
- Informačních a komunikačních technologií
- Udržitelných a čistých technologií
- Zemědělských a potravinářských technologií
- Biotechnologie a lékařské techniky
- Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika)

Program GESHER/MOST  podporuje účast českých podniků zabývajících se aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.
Program GESHER/MOST není určen na podporu projektů základního výzkumu.

Uchazeči v tomto programu jsou podniky, výzkumné organizace se mohou projektů účastnit jako další účastník.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/gesher-most/
webdesign Studio R3D, s.r.o.