Přehled seminářů:


Výsledky MSCA - IF - 2017

« zpět

Dne 29. 1. 2018 byly vyhlášeny výsledky výzvy pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Podpořeno bylo 1 348 projektů, přičemž pouze tři z nich směřují na české instituce. Jedenáct podpořených žádostí naopak získali Češi, kteří míří na zahraniční instituce.

Celkem bylo ve výzvě hodnoceno 8957 projektových žádostí (nejvíce v panelu vědy o živé přírodě a sociální a humanitní vědy), což je v porovnání s předchozími výzvami dosud nejvíce. Bylo podpořeno 1348 projektů v celkové výši takřka 250 mil. euro. Celková úspěšnost se tedy pohybuje okolo 15%.

Více informací najdete na http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/msca-individual-fellowships_en

Čeští uchazeči, kteří nezískali financováni ve výzvě MSCA-IF-2017 a zároveň prošli minimálním prahem 70 %, budou moci čerpat podporu ze strukturálních fondů. Půjde o výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Podle harmonogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by měla být výzva vyhlášena 15. března 2018.

Zdroj: www.h2020.cz
webdesign Studio R3D, s.r.o.