Přehled seminářů:


Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018

« zpět

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael vyhlásily Výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018.

Výzva navazuje na program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II schválený usnesením vlády č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 na období let 2011 – 2017 zaměřený na podporu víceletých projektů základního a průmyslového výzkumu řešených formou bilaterální spolupráce s partnery mimo Evropskou unii a na společnou deklaraci místopředsedy vlády ČR pro vědu výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje podepsanou dne 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě.

Podporovanými oblastmi jsou technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích a informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat.

Uchazečem o podporu může být výzkumná organizace, popřípadě ve spolupráci s malým nebo středním podnikem zabývajícím se výzkumem jako dalším účastníkem projektu, která předkládá společný projekt česko-izraelské spolupráce ve výše uvedených podporovaných oblastech vědy a výzkumu. 

Dokumentace k výzvě je ke stažení na stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-oblasti

zdroj: www.msmt.cz

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.