Přehled seminářů:


Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů

« zpět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Návrhy projektů je možné předkládat do 28.5.2013.

Výzva byla vyhlášena  rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008 a Programem AKTION – Česká republika- Rakouská republika- spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 2010-2015, podepsaným v Českých Budějovicích dne 3. prosince 2009, a s § 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

VÝZVA 2014 - 2015
 
webdesign Studio R3D, s.r.o.