Přehled seminářů:


Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016

« zpět

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY ( v souladu s Dohodou mezi vládami ČR a Rakouska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu a Programem AKTION  – ČR-Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 2010-2015) MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016.


Termín pro předkládání návrhů projektů: 17. 3. - 30. 5. 2014

Text výzvy je ke stažení: zde
webdesign Studio R3D, s.r.o.