Přehled seminářů:


Výzva M-ERA NET Call 2018

« zpět

V rámci programu HORIZON 2020 byla otevřena výzva M-ERA.NET Call 2018, v které je možné získat také finanční podporu od Technologické agentury ČR. Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů eur určených na podporu projektů zaměřených na materiálové vědy.

Cílem M-ERA.NET Call 2018 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy jsou:
1.Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
2.Innovative surfaces, coatings and interfaces
3.High performance composites
4.Functional materials
5.New strategies for advanced material-based technologies in health applications
6.Materials for additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 (12:00 CET) prostřednictvím společného mezinárodního systému.

Bližší informace a podrobnosti o účasti ve výzvě naleznete na stránkách https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018

Zdroj: www.tacr.cz


 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.