Přehled seminářů:


Výzva pro podávání žádostí v přeshraničním programu INTERREG Rakousko - ČR otevřena

« zpět

Od 8. ledna 2016 je možné podávat žádosti do programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Prioritou programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území.

Do Programu se mohou zapojit zájemci z Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Na základě zjištěných potřeb v programovém území byly stanoveny tematické cíle, z nichž byly určeny čtyři prioritní osy a jejich investiční priority, které budou v Programu podporovány. Pátá prioritní osa, Technická pomoc, je určena pro zajištění administrace Programu.

Veškerou dokumentaci naleznete na webu www.at-cz.eu, případně můžete pro poskytnutí základní konzultace kontaktovat kolegy z Jihočeského vědecko-technického parku na info@jvtp.cz .

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.