Přehled seminářů:


O nás

Regionální kontaktní organizace – kontakty pro Evropský výzkumný prostor jsou součástí sítě regionálních a oborových kontaktních organizací NINET, které jsou financovány MŠMT prostřednictvím programu EUPRO II.

Cílem partnerských Regionálních kontaktních organizací -  kontaktů pro Evropský výzkumný prostor  (RKO–ERA) je aktivně podporovat zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Nástroje k dosažení cílů:

   I. Konzultační a poradenská činnost pro pracovníky vědy a výzkumu z regionu

 • organizace informačních dnů a seminářů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu
 • individuální konzultační činnost
 • on-line podpora a poradenství

   II. Podpůrné aktivity

 • vzdělávání a rozvoj manažerských kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků z regionu
 • propagace regionální vědy na mezinárodní úrovni
   

Přehled služeb:

 • informace o možnostech financování výzkumných a vývojových projektů
 • operativní poskytování informací o 7.rámcovém programu EU
 • informace o konferencích, stážích, výměnných pobytech
 • pořádání informačních dnů v návaznosti na vyhlašované výzvy k předkládání projektů
 • pořádání seminářů k aktuální problematice
 • konzultace
 • zprostředkování kontaktů
 • asistence při přípravě projektů
 • zprostředkování právního poradenství
 • propagace regionální vědy na mezinárodní úrovni


 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.