Přehled seminářů:


Aktuality RKO jižní Čechy


20.září2015

Zajímá vás, jak bude Technologická agentura ČR v budoucnu podporovat český průmyslový výzkum a inovace v prostředí moderních technologií, změnami a výzvami tzv. 4. průmyslové revoluce?

7.září2015

Chcete zlepšit výrobní procesy, pomoci s vývojem či inovací produktů a služeb nebo inovací procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb? Máte zájem o zlepšení podnikových procesů? Přihlaste se do programu Partnerství znalostního transferu. Účast na semináři je bezplatná, na seminář je potřeba se registrovat.

23.červenec2015

Letošní expedice jihočeských vědců na Špicberkách má dva cíle. Kromě pokračujícího výzkumu, na kterém se podílejí zoologové, botanici, klimatologové, hydrologové, mikrobiologové a geologové je to i vybudování vlastní terénní stanice.

15.červen2015

Mgr. Martin Palus, student doktorského programu Infekční biologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, byl vyznamenán prestižní cenou Československé společnosti mikrobiologické pro nejlepšího mladého československého mikrobiologa za rok 2015.

1.červen2015

Profesor Vojtěch Novotný z Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích se stal držitelem prestižního grantu Evropské rady pro výzkum ERC - Advanced grant. Mezinárodní vědecký tým pod jeho vedením bude na šesti kontinentech studovat složité vztahy lesních ekosystémů.

14.květen2015

Společné česko-izraelské sympozium, které se bude konat v Třeboni ve dnech 24.-27.května 2015, přivede dohromady pedagogy a vědecké pracovníky z univerzit a akademických pracovišť jihočeského regionu a prestižních výzkumných pracovišť z celého Izraele.

15.duben2015

Prestižní grant na svůj výzkum získala mladá parazitoložka Kateřina Jirků Pomajbíková z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Během následujících tří let bude studovat možnosti léčby Crohnovy choroby a dalších imunitních onemocnění pomocí střevních parazitů.

10.duben2015

Dne 9.dubna 2015 se v Českých Budějovicích konal seminář "Mobilita v HORIZON 2020", který představil program Marie Sklodowska-Curie Actions a jeho aktuálně otevřené výzvy . Pozornost byla rovněž věnována finančním otázkám a přípravě rozpočtu projektu.

9.březen2015

Vědci z českobudějovické akademie věd a Jihočeské univerzity objasnili proces, při němž rostliny transformují přebytečné světlo na teplo.

25.únor2015

Ve spolupráci vědců z Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity byl v pondělí 23.2. publikován článek v prestižním časopise Nature Chemical Biology.

24.únor2015

Bezpečnější a zdravější produkce potravin, méně pesticidů a chemických látek v životním prostředí. To jsou cíle, jichž chce dosáhnout nový evropský výzkumný projekt, na němž se podílí i českobudějovičtí vědci z Biologického centra Akademie věd ČR.

5.únor2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila seznam 20 % nejlepších výsledků za rok 2014, které si zaslouží zvláštní bonifikaci dle Pilíře II. Metodiky 2013.

7.leden2015

Návrh Biologického centra AVČR na vybudování národní výzkumné infrastruktury SoWa (Soil and Water) prošel úspěšně II. stupněm hodnocení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byl jednomyslně doporučen k financování.

7.leden2015

V průběhu roku 2014 postupně vznikala odborná publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce, která je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

28.listopad2014

Ve čtvrtek 27. 11. byla slavnostně otevřena nová budova Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod, která se nachází v areálu univerzity.Kvalitní zázemí přispěje k rozvoji přírodovědných a technických oborů těchto fakult a současně napomůže rozvoji především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

webdesign Studio R3D, s.r.o.