Přehled seminářů:


Aktuality RKO jižní Čechy


30.květen2013

5. června 2013 bude RNDr. Romanu Kuchtovi, Ph.D. z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR udělena Prémie Otto Wichterleho, které Akademie věd ČR každoročně uděluje vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

12.květen2013

Dne 10. května 2013 proběhl v Českých Budějovicích seminář "Orientujeme se v grantovém systému",který byl určen primárně začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům doktorského studia.

29.duben2013

Devět vědeckých článků ve speciálním čísle časopisu Polish Polar Research, spoluúčast na publikaci o Antarktidě, článek o sinicích v Plos/one - to jsou nejnovější výsledky práce vědců z Centra polární ekologie.

22.březen2013

Početné populace dravých ryb mohou skrze působení na nižší články potravního řetězce pozitivně ovlivňovat jakost vody v jezerech a nádržích. Z tohoto důvodu jsou dravé ryby často vysazovány například do vodárenských nádrží, jako součást tzv. biomanipulačních opatření.

2.leden2013

Téměř deset let trvalo mezinárodnímu týmu vědců nasbírat, vytřídit a určit hmyz žijící v kousku tropického lesa v Panamě. Vědci sbírali po dva roky hmyz a další členovce od země až po koruny stromů.

4.prosinec2012

Genomy řas odhalují jejich evoluční mozaikovitost a osud nukleomorfu. Závěry výzkumu, který se na tuto problematiku zaměřil, nyní uveřejnil prestižní vědecký časopis Nature. V mezinárodním týmu vedeném prof. Johnem Archibaldem z Dalhousie University v kanadském Halifaxu pracovali i tři výzkumníci z České republiky – Mgr. Marek Eliáš, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D., a Mgr. Luděk Kořený, Ph.D., z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

6.listopad2012

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy - ERA připravila výstavu fotografií z vědeckého prostředí. Výstava pod názvem "Věda je život" proběhne ve dnech 19. - 30.11. 2012 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

15.říjen2012

Do celosvětové iniciativy Open Access Week 2012, která se bude konat ve dnech 22. – 28. října 2012, se letos poprvé zapojí Akademická knihovna Jihočeské univerzity. Hlavním cílem akce je propagace a podpora otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu.

25.září2012

Popularizovat vědu a výzkum v Česku i v celé Evropské unii, umožnit veřejnosti přístup do světa poznání a představit vědce jako všestranné lidi má Evropská noc vědců. Evropská unie ji letos vyhlásila na 28.září.

13.září2012

Ve dnech 24. - 26. října 2012 proběhne v Červené nad Vltavou XIII. Česká ichtyologická konference - vědecká konference s mezinárodní účastí.

27.červenec2012

Jihočeská univerzita připravuje rozsáhlou výstavu, která se ve dnech 11. - 27.9.2012 bude konat v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze na Starém Městě.

2.červenec2012

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. pořádá ve dnech 1.7. - 10.8.2012 v rámci projektu "Věda ve fotografii" výstavu fotografií z vědeckého prostředí.Na výstavě, která proběhne na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích, budou prezentována vědecká pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologického centra AV ČR, v.v.i.

7.červen2012

Ve dnech 7.-8. června 2012 proběhne v Českých Budějovicích mezinárodní konference NANOMAT České Budějovice - Nové trendy v oblasti nanotechnologií. Konferenci pořádá Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání ve spolupráci s projektem PROMOTE.Konference tematicky zaměřená na oblast nanomateriálů, nanočástic nebo nanotechnologií přibliží stále více diskutovaná témata tohoto multi-oborového odvětví.

1.červen2012

V září tohoto roku zamíří do Českých Budějovic vědci z celého světa na 8. Evropskou konferenci o ekologické obnově ECER 2012 (8th European Conference on Ecological Restoration). Zájem zahraničních účastníků odpovídá skutečnosti, že se jedná o největší akci v tomto oboru, která se letos ve světě uskuteční.

25.duben2012

Mezinárodní komise (International Artic Science Committee ) jednohlasně schválila přijetí České republiky mezi prestižní vědeckou skupinu, která koordinuje dlouhodobý vědecký výzkum a vysokoškolské vzdělávání v Arktidě v oborech polární vědy. Pro české vědce a studenty se tak otevírá nová perspektiva na mezinárodním vědeckém bádání v Arktidě, ale také na zapojení České republiky při hospodářském využívání arktické oblasti.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

webdesign Studio R3D, s.r.o.