Přehled seminářů:


Regionální kontaktní organizace jižní Čechy

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor II je projektem programu EUPRO II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tento projekt svým zaměřením navazuje na činnosti Regionální kontaktní organizace jižní Čechy, které byly realizovány řešitelem projektu v letech 2000 – 2014. Řešitelem projektu je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (www.czechglobe.cz )

Cílem projektu je aktivní podpora zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poradenské a konzultační činnosti a to:

 • organizováním informačních dnů a seminářů zaměřených na zdroje finanční podpory v oblasti vědy a výzkumu
   
 • individuální konzultační činností
   
 • on-line podporou a poradenstvím
   
 • realizací analýz a studií zaměřených na perspektivy vědecko-výzkumných aktivit v regionu
   
 • aktivním členstvím či partnerstvím v poradních orgánech ESFRI a COST

Další činnosti budou zaměřeny na realizaci podpůrných aktivit, které přispějí ke zvýšení zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do mezinárodních aktivit v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Podpůrné aktivity budou:

 • podporovat vzdělávání a rozvoj manažerských kompetencí vědecko - výzkumných pracovníků (projektové řízení, finanční řízení, komunikace, duševní vlastnictví)
 • zaměřeny na podporu networkingu regionální vědy a výzkumu  (popularizace, prezentace regionální vědy na mezinárodní úrovni, příprava marketingových nástrojů a produktů pro prezentaci regionální vědy, podpora mezinárodních vědecko-výzkumných akcí) 
 • poskytovat specifickou podporu začínajícím vědcům a zaměřovat se na posílení individuálních kompetencí a iniciativu začínajících vědců směrem k aktivní přípravě a zapojení do mezinárodních projektů

 


 
webdesign Studio R3D, s.r.o.