Přehled seminářů:


Regionální kontaktní organizace Liberec

Regionální kontaktní organizace Liberec – kontakt pro Evropský výzkumný prostor II je projektem programu EUPRO II, MŠMT ČR.

Projekt, jehož řešitelem je VÚTS a.s., Liberec (www.vuts.cz ), navazuje na téměř patnáctileté období, během kterého se řešitelský tým systematicky věnoval podpoře zapojení regionálních pracovníků vědy a výzkumu do projektů Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj. Koncepce projektu je podložena empirickými poznatky řešitelského kolektivu a současně se opírá o výsledky výzkumů účasti v mezinárodních vědecko-výzkumných aktivitách realizovaných řešitelským týmem projektu.

Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA II nabízí komplexní řešení pro dlouhodobou udržitelnost a rozvoj regionální vědy:

  • konzultační a poradenské služby v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce;
  • vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků;
  • propagaci regionální vědy na mezinárodní úrovni.

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.