Přehled seminářů:


Aktuality


1.duben2021

Pilotní projekt má hodnotu 9 milionů eur a má za úkol otestovat nový přístup k posílení inovačních schopností univerzit v rámci Evropské unie a pomoci jim rozvíjet vztahy s průmyslem, učit je inovacím a podnikání.

23.březen2021

Zveřejnění pracovního programu WIDERA a vyhlášení prvních výzev je naplánováno na polovinu dubna t.r., nicméně lze předpokládat posun termínu až na konec dubna / počátek května.

25.únor2021

Jako první pracovní program rámcového programu Horizont Evropa zveřejnila Evropská komise 22. února Pracovní program Evropské rady pro výzkum (ERC) pro výzvy 2021. ERC obdrží z rozpočtu RP na programové období 2021-2027 více než 16 mld. €, což představuje nárůst o 22 % oproti předchozímu programu H2020.

3.únor2021

Regional Contact Organization of South Bohemia - contact for the European Research Area, in cooperation with the South Bohemian Agency for Support to Innovation and Institute of Circular Economy would like to cordially invite you to the international conference entitled Bioeconomy and Circular Economy.

15.leden2021

Dne 12. ledna MŠMT vyhlásilo 6. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review ve druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

15.prosinec2020

Evropské instituce se dohodly na rozpočtu pro Horizon Europe. Dohody bylo dosaženo v pátek 11. prosince 2020. Horizon Europe obdrží 95,5 miliard eur, které zahrnují jak 4 miliardy eur získané kompromisní dohodou mezi členskými státy, tak 5 miliard eur z nového unijního stimulačního fondu COVID.

26.listopad2020

Řešitelé projektu H2020 Power4Bio si Vás dovolují pozvat na online setkání projektu, který je zaměřen na podporu regionální bioekonomiky. Akce se uskuteční ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2020. Můžete si vybrat ze čtyř témat, která pro Vás budou přínosná (viz program)

16.listopad2020

Zúčastněte se informačního webináře k mezinárodním výzvám z oblasti nanomedicíny a informačních technologií financovaným prostřednictvím ERA-NET Cofundů EuroNanoMed 3 a CHIST-ERA IV, které budou vyhlášeny na konci roku, a z oblasti neenergetických nezemědělských surovin ERA-MIN 3, která bude vyhlášena na začátku roku 2021.

13.listopad2020

Po intenzivních vyjednáváních bylo rozhodnuto, že do evropského výzkumného rozpočtu na příštích 7 let přibydou další čtyři miliardy eur. V pořadí devátý výzkumný program EU Horizon Europe tak díky včasným debatám pravděpodobně začne, jak bylo v plánu, v lednu 2021. Ne všichni jsou však s konečným výsledkem rozpočtu spokojeni, podle některých si program zaslouží mnohem více.

10.listopad2020

Konzultace k nové evropské strategii - Soil strategy je otevřena do 10.12.2020.

7.říjen2020

Mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020 je otevřena. Cílem výzvy je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

18.září2020

Poslední a největší výzva programu Horizon 2020 zaměřená na Green Deal bude oficiálně otevřena 22. září 2020, ale již nyní je možno na EU Funding and Tenders Portal nalézt všechna témata výzvy, která bude mít uzávěrku 26. ledna 2021.

16.září2020

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila, že v roce 2020 zaznamenala oproti roku 2019 42% nárůst počtu žádostí o granty pro pokročilé výzkumníky. To podnítilo protesty, které vyvolaly škrty v rozpočtu programu Horizon Europe na příštích sedm let, které specificky oslabí schopnost ERC financovat základní výzkum.

30.srpen2020

Evropská komise nepovolila prodloužení jedné z nejprestižnějších evropských iniciativ na podporu zahraniční mobility juniorních vědců a výzkumníků. To znemožní některým vědcům dokončit svůj výzkum včas. Proto již vznikla petice, která žádá Evropskou komisi o vyplacení dodatečných prostředků na placené prodloužení jednotlivých stipendií.

12.srpen2020

Při příležitosti německého předsednictví Radě EU pořádá dne 29. září 2020 Federální ministerstvo pro vzdělávání a výzkum on-line konferenci k akcím Marie Skłodowska-Curie. Virtuální konference se bude konat od 9:00 do 16:30.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

webdesign Studio R3D, s.r.o.