Přehled seminářů:


Aktuality


23.březen2022

Technologické centrum AV ČR nabízí vážným zájemcům (žadatelům) o podání projektů podporovaných Evropskou výzkumnou radou (ERC) v rámci výzev na rok 2023 tři navazující interaktivní workshopy zaměřené na přípravu konkurenceschopných návrhů projektů. Workshop připravilo TC spolu se skupinou expertů pro podporu žadatelů o ERC projekty, která zahrnuje zkušené hodnotitele ERC projektů a pracovníky VaVaI.

22.březen2022

On-line informační den MSCA se bude konat 29. března od 9:30 hod. Pořádá ho Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem akce je představit grantové příležitosti v MSCA s důrazem na novinky v rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027).

15.prosinec2021

Evropská komise zveřejnila pracovní program pro evropské mise, který obsahuje témata výzev pro předkládání projektů v 5 oblastech.

8.listopad2021

Dne 28.10.2021 bylo otevřeno nové kolo výzev pro předkládání projektů v klastru 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí).

13.říjen2021

19. ročník konference České dny pro evropský výzkum se bude konat online dne 3. 11. 2021. Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže) do 25. 10. 2021. Přístupové údaje obdrží registrovaní účastníci přibližně týden před konferencí.

1.září2021

Projekt BRIDGE2HE připravil leták shrnující termíny uzávěrek výzev programu Horizon Europe pro rok 2021.

20.červenec2021

Dne 13. 7. 2021 byly otevřeny první výzvy programu LIFE, které mají uzávěrku 12. ledna 2022. Výzvy jsou zaměřeny na pět oblastí.

4.červen2021

Ministři EU pro výzkum se zavázali zvýšit přitažlivost kariéry ve výzkumu a zlepšit cirkulaci mozků v Evropě. Vyzývají členské státy a Evropskou komisi ke společnému přístupu. To bude zahrnovat zavedení systému EU pro sledování mobility talentů, hodnocení pracovních podmínek a podporu rovnosti žen a mužů a mezigenerační rovnosti.

26.květen2021

Vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektů bylo v klastru 6 přesunuto na 22. června 2021. Došlo i k posunu uzávěrek a to na 6. října 2021.

11.květen2021

Pravidelná mezinárodní konference Research and Innovation Days pořádaná Evropskou komisí se tomto roce uskuteční v plně virtuální podobě ve dnech 23.-24. června. Zaměří se především na start programu Horizon Europe, který je nejrozsáhlejším programem na podporu výzkumu a inovací v dosavadní historii rámcových programů.

2.květen2021

V přiložené tabulce naleznete aktualizované termíny výzev pro oblast Widening a ERA (WIDERA) na období 2021 – 2022.

23.duben2021

10. května 2021 se bude konat online seminář „Otevřený přístup k vědeckým informacím“, který organizuje Technologické centrum AV ČR. Seminář, který je určen výzkumníkům a projektovým manažerům proběhne od 9:00 do 12:00 hod.

1.duben2021

Pilotní projekt má hodnotu 9 milionů eur a má za úkol otestovat nový přístup k posílení inovačních schopností univerzit v rámci Evropské unie a pomoci jim rozvíjet vztahy s průmyslem, učit je inovacím a podnikání.

23.březen2021

Zveřejnění pracovního programu WIDERA a vyhlášení prvních výzev je naplánováno na polovinu dubna t.r., nicméně lze předpokládat posun termínu až na konec dubna / počátek května.

25.únor2021

Jako první pracovní program rámcového programu Horizont Evropa zveřejnila Evropská komise 22. února Pracovní program Evropské rady pro výzkum (ERC) pro výzvy 2021. ERC obdrží z rozpočtu RP na programové období 2021-2027 více než 16 mld. €, což představuje nárůst o 22 % oproti předchozímu programu H2020.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

webdesign Studio R3D, s.r.o.