Přehled seminářů:


Program Lidé

rozpočet: 4,7 miliard eur

Cílem programu Lidé je vytvářet evropským výzkumným pracovníkům podmínky motivující je k tomu, aby Evropu neopouštěli. Zároveň by evropská excelence ve výzkumu a infrastruktuře měla přitahovat nejlepší výzkumné pracovníky z celého světa.

Na základě pozitivních zkušeností s "akcemi Marie Curie" by měl program "Lidé" motivovat k tomu, aby si lidé vybrali životní dráhu výzkumníka, strukturovat jejich odbornou přípravu nabídkou různých alternativ a podporovat mobilitu v rámci téhož sektoru. Mobilita výzkumných pracovníků má klíčový význam nejen pro rozvoj jejich profesní kariéry, ale je zásadní pro udílení a předávání informací mezi státy a sektory.

Program je realizován prostřednictvím těchto akcí:

  • Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě “Marie Curie”
  • Partnerství a vztahy mezi akademickou a podnikovou sférou
  • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů mobility
  • Vnitroevropská stipendia
  • Mezinárodní rozměr, výměnná stipendia, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty
  • Ceny Marie Curie

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.