Přehled seminářů:


Program Myšlenky

rozpočet:  7,4 miliard eur

Program Myšlenky podporuje “hraniční výzkum” výlučně na základdě vědecké excelence. Výzkum lze provádět v jakékoli oblasti  vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společensko-ekonomických věd a humanitních oborů. Neexistuje zde žádná povinnost přeshraničního partnerství. Projekty jsou realizovány individuálními týmy soustředěnými okolo hlavního výzkumného pracovníka.Program je realizován prostřednictvím  Evropské rady pro výzkum.

K dispozici  jsou dva typy grantů poskytovaných ERV - bez předem stanovených priorit a napříč všemi obory výzkumu

  • Startovní granty pro nezávislé výzkumné pracovníky - cílem je poskytnou podporu nezávislému výzkumu prováděnému špičkovými výzkumníky. Jedná se o výzkumné pracovníky, kteří v EU a přidružených státech již žijí nebo se tam přesouvají a nacházejí se ve fázi sestavování svého prvního výzkumného týmu nebo programu, bez ohledu na národnost
     
  • Granty pro pokročilé výzkumníky - jejich cílem je podpora špičkových projektů v oblasti hraničního výzkumu předními zkušenými výzkumnými pracovníky ze všech členských a přidružených států EU, bez ohledu na jejich národnostwebdesign Studio R3D, s.r.o.