Přehled seminářů:


Které země se mohou zapojit do 7.RP ?

V obecném principu je 7.RP otevřen účastníkům z jakékoliv země na světě. Postupy pro účast a možnosti financování se pro různé skupiny zemí liší.

  • nejvíce prostoru a největší přístup k financím mají členské státy  EU. Stejné podmínky platí pro země přidružené k 7.RP a kandidátské země.
  • účastníkům z partnerských zemí (např.Rusko,východoevropské a středoasijské země, rozvojové země, partnerské země Středomoří, západobalkánské země) je umožněno financování za stejných podmínek , jako mají členské země EU. Omezení spočívá v tom, že konsorcium musí mít nejprve minimální počet účastníků z členských nebo přidružených zemí.
  • do projektů 7.RP se mohou zapojit i průmyslově vyspělé země s vysokými příjmy na základě samofinancování. Finance z EU se přidělují pouze ve výjimečných případech.webdesign Studio R3D, s.r.o.