Přehled seminářů:


Pravidla účasti

Účast v 7. RP je možná téměř výhradně prostřednictvím odpovědi zájemce na konkrétní výzvu k podávání projektů vyhlášenou Evropskou komisí (hlavní výjimkou je účast na programu jaderné fúze Specifického programu Euratom). Každá výzva k podávání návrhů výzkumných projektů je přitom vždy charakterizována třemi základními parametry:

  • Typ projektu (režim financování, funding scheme)
  • Typ činnosti (activity)
  • Typ účastníků (status of organization)

Pravidla účasti specifikuje Nařízení o pravidlech pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu.

Na základě vybrané výzvy připraví uchazeč o grant návrh projektu, který pak do určené uzávěrky zašle prostřednictvím Elektronického systému podávání projektů (EPSS)  Evropské komisi. Komise dodané projekty nechá vyhodnotit skupinou nezávislých expertů, kteří projekty obodují ve třech oblastech - vědeckotechnická kvalita projektu, jeho implementace a management a jeho dopad. Podle bodového ohodnocení jsou projekty seřazeny do seznamu a podle množství financí určených pro danou výzvu resp. kategorii projektů rozděleny na ty, na které finance jsou, na projekty na záložním seznamu a na projekty, na které finance určitě nebudou. Se zadavateli projektů, na které peníze jsou, začne Komise dojednávat grantovou smlouvu.

Pravidla účasti podle smlouvy o ES stanoví mimo jiné:

  • Minimální pravidla účasti (počet účastníků a jejich sídlo)
  • Kritéria pro výběr projektů a způsob jejich vyhodnocování
  • Náležitosti grantové smlouvy s Evropskou komisí
  • Náležitosti při ustanovování řešitelských konsorcií
  • Finanční příspěvek Společenství (způsobilost pro financování a formy grantů, pravidla pro nakládání s duševním vlastnictvím)webdesign Studio R3D, s.r.o.