Přehled seminářů:


Jak začít

Specifický program

První krok: nalezení vhodného specifického programu

7. rámcový program se skládá z 5 specifických programů, prostřednictvím kterých jsou podporovány hlavní cíle Evropské unie v oblasti podpory vědy a výzkumu:

 • Spolupráce (výzkum založený na spolupráci)
 • Myšlenky (oblast hraničního výzkumu)
 • Lidé (lidský potenciál, akce Marie Curie)
 • Kapacity (výzkumné kapacity)
 • Euratom (jaderný výzkum)

Po prostudování všeobecných podmínek a dokumentů 7. Rámcového programu je základním krokem výběr specifického programu, který bude nejlépe vyhovovat představě o obsahovém zaměření návrhu projektu.
Více informací o struktuře 7. Rámcového programu a specifických programech naleznete ZDE.


Pracovní program - volba tématu a definice cílů projektu

Druhý krok: volba tématu, které naplňuje cíle aktuálního pracovního programu

Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise. Na začátku každého roku zveřejňuje Komise po konzultacích s členskými státy a klíčovými partnery ze soukromého a veřejného sektoru pro každou prioritu specifického programu Pracovní program.

Pracovní programy jsou klíčovými dokumenty definující globální cíle tematických priorit, které by měly být v daném roce naplněny. Dokument obsahuje přehled témat výzev, které budou v daném roce vyhlášeny. Součástí je stručný popis každé výzvy, očekávaného dopadu projektu, rozpočet výzvy a specifické podmínky účasti. Aktualizované pracovní programy jsou ke stažení na serveru CORDIS či u jednotlivých výzev pro podání návrhů projektů, které jsou zveřejňovány na Research Participant Portal. Po vyhlášení pracovního programu pro daný rok jsou již zpravidla formovány projektové konsorcia, která začínají připravovat projektový návrh ještě před samotným vyhlášením výzvy.

Téma a globální cíle návrhu projektu by měly naplňovat cíle pracovního programu. Při volbě tématu projektu je vhodné si zodpovědět otázku, zda projekt má evropský rozměr a proč je problematika relevantní pro řešení na mezinárodní úrovni. Kromě volby tématu projektu, které by naplňovaly jednu z plánovaných vyhlašovaných výzev, je nutné zvolit typ projektu, který bude odpovídat charakteru plánovaných aktivit (výzkumný projekt, sítě excelence, podpůrné či koordinační projekty, individuální stipendia, projekty ve prospěch MSP). Každý z typů projektů má svou vlastní strukturu a způsob zpracování. Více informací naleznete ZDE.


Aktuální výzvy

Třetí krok: sledování vyhlašovaných výzev

Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise. Aktuálně vyhlášené výzvy jsou průběžně publikovány na stránkách Research Participant Portal. Výzvy obsahují všechny základní informace potřebné k napsání projektu. Ne všechna témata a nástroje se opakují v každé výzvě.

Obsah výzvy:

 • Základní informace: název výzvy, datum zveřejnění a datum uzávěrky, rozpočet výzvy (jaké množství finančních prostředků bude rozděleno mezi projekty vybrané k realizaci)
 • Informační balíček (Information Package): obsahuje nejdůležitější dokumenty týkající se dané výzvy:
  • Výzva (Call Fiche) – heslovité základní informace o výzvě,
  • Průvodce pro žadatele (Guide for Applicants) – podrobné informace o výzvě, informace o struktuře projektového návrhu, délce, elektronickém podávání, …
  • Pracovní program (Work Programme YY) – strategický dokument obsahující témata financována v projektech na daný rok a cíle, jichž má být dosaženo
  • Základní údaje o 7RP (FP7 Factsheets)
 • Ostatní dokumenty (Additional Documets): strategické dokumenty 7RP
 • EPSS systém: odkaz na registraci do systému pro předkládání návrhů projektů.
  Období od vyhlášení výzvy do odevzdání projektu jsou zpravidla 3 měsíce. Po vyhlášení výzvy je rozpracováván návrh projektu a oslovováni další partneři.

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.