Přehled seminářů:


Předložení návrhu projektu

Osmý krok: předložení projektového návrhu

Návrh projektu podává koordinátor projektu elektronicky prostřednictvím systému EPSS.  Doporučuje se data a návrh (část B) ukládat do EPSS průběžně (SUBMIT). Hodnotí se pouze poslední verze předložené žádosti. Finální nahrání žádosti by mělo být minimálně den před uzavřením výzvy, s blížící se dobou uzavření výzvy často dochází k výpadkům systému EPSS z důvodu přihlášení velkého počtu uživatelů. Nezapomeňte ze systému EPSS stáhnout finální podané podklady (formuláře A a část B) a distribuovat mezi partnery.

Po převzetí návrhu projektu si Komise udělá záznam o datu a času převzetí projektu. Následně je koordinátorovi a partnerům projektu do 12 dnů zasláno e-mailem potvrzení o přijetí projektu (Acknowledgement of Receipt), které obsahuje:

  • název návrhu projektu, zkratku a specifický identifikátor návrhu projektu (číslo návrhu projektu)
  • jméno a program a/nebo aktivita/oblast výzkumu a identifikátor výzvy, kterým byl návrh projektu adresován

Číslo návrhu projektu uvádějte při každé komunikaci s Evropskou komisí.
webdesign Studio R3D, s.r.o.