Přehled seminářů:


Projektové konsorcium

Struktura konsorcia

Čtvrtý krok: volba kompetentního koordinátora a spolehlivých partnerů
Nalezení správných partnerů a sestavení konsorcia je klíčovým faktorem při řešení projektů nejen rámcových programů. Před samotným vstupem do vědecko-výzkumného projektu 7. Rámcového projektu je nutné se rozhodnout, jakou roli organizace zaujme v rámci projektového konsorcia, jestli se stane koordinátorem projektu nebo se připojí do konsorcia jako partner. Bez ohledu na výběr alternativy, musíte hledat partnery a dohodnout se s nimi na obsahu a způsobu vzájemné spolupráce. Práva a povinnosti každého účastníků jsou po přijetí projektu k financování definovány v konsorciální smlouvě.


Koordinátor projektu

V ideálním případě by koordinátor projektu a jeho tým  měli mít předchozí zkušenost s  řešením mezinárodního VaV projektu nebo s koordinací národních projektů řešených v konsorciu partnerů.  Tým koordinátora projektu  by měl mít dostatečné kapacity (lidské, časové, materiálové) a osoba koordinátora by měla být  zkušeným výzkumníkem s mezinárodním vědeckým renomé.

Role koordinátora v konsorciu:

 • řídí projekt po technické, administrativní i finanční stránce,
 • vyhledává vhodné partnery pro realizaci projektu,
 • zodpovídá za celkový návrh projektu,
 • zastupuje projektové konsorcium vůči EK (vyjednává o grantu, informuje EK o průběhu řešení projektu včetně zasílání technických a finančních zpráv)


Partneři projektu

Při volbě partnerů je vhodné volit partnery s odbornou excelencí. Dle vědeckých výsledků v oboru a dosavadní zkušenosti s řešením či partnerstvím v mezinárodních i národních projektech je stanovována role partnera v konsorciu. Pří výběru partnerů je nutné přihlížet i na jeho spolehlivost (např. na základě předchozí spolupráce), aby spolupráce byla bezproblémová.

Role partnera v konsorciu:

 • Vedoucí pracovních balíčků (Work Package Leader)
  - koordinátor a klíčoví partneři projektu zaručující odbornou excelenci projektu,
  - úzce spolupracují na přípravě projektové žádosti, 
  - v rámci realizace projektu nesou zodpovědnost za kvalitu výstupů a celkovou koordinaci výzkumu
 • Vedoucí úkolů (Task leader)
   - zodpovídají za implementaci dílčích cílů projektu, případně dodání specifických výstupů.
  - dodávají dílčí podklady pro přípravu projektové žádosti,
  - spolupracují  s vedoucím WP, poskytují administrativní a technické podklady
 • Ostatní partneři
   - do projektu jsou  často zapojeni: kvůli geografickému rozložení partnerství, jako zdroj specifické znalosti nebo infrastruktury, jako zdroj levné pracovní síly.


Kde najít partnera

Při sestavování projektového konsorcia je ideální volit partnery, se kterými jste již spolupracovali, nicméně to není vždy možné, zvláště při hledání komplementárních dovedností a odborných znalostí. Vyhledání správných mezinárodních partnerů je snazší, pokud si ujasníte, co od mezinárodní spolupráce očekáváte.

Tipy kde hledat partnery:

 • Osobní kontakt:
  • stávající výzkumné spolupráce, doporučení klíčových partnerů konsorcia projektu,
   - odborné konference, tematické brokerage akce (např. Cordis News)
 • Odborníci z oboru:
  • - subjekty s publikační aktivitou a výsledky v oboru (např. Evropská patentová kancelář)
   - koordinátoři / Partneři projektů 7.RP či 6.RP
   - odborníci z řad hodnotitelů projektů 7.RP či 6.RP
   - subjekty zapojené do mezinárodních výzkumných infrastruktur (Cordis RI)                         
   - subjekty zapojené do mezinárodních technologických platforem (Cordis TP)
 • Zprostředkovatelé kontaktu:
 • Online partnering:webdesign Studio R3D, s.r.o.