Přehled seminářů:


COST

Program COST podporuje projekty mezinárodní VaV spolupráce. Účastnit se jej mohou výzkumné organizace včetně neziskových organizací a malých a středních podniků, které se zabývají výzkumem. Podmínkou je účast subjektů z alespoň pěti členských zemí programu COST. V současnosti je do programu zapojeno 36 zemí.

Témata projektů jsou předkládaná ‚bottom up‘ přímo vědeckými institucemi členských zemí. Způsobilé výdaje v rámci programu COST jsou společné aktivity (konference, publikace, krátkodobé stáže), nikoliv vlastní výzkum. Předkládané projekty musí mít souhlas národních koordinátorů, což je v případě České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Více na:   http://www.cost.eu/ nebo na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
webdesign Studio R3D, s.r.o.