Přehled seminářů:


EUREKA

IniciativaEUREKA je určena na podporu mezinárodních výzkumných projektů malých a a středních průmyslových podniků a výzkumných organizací z minimálně dvou členských států (v současnosti 41 členských států a tři přidružení členové). Projekty jsou vytvářeny na základě iniciativy bottom-up a lze je podávat kdykoliv během roku.

V současnosti je možné podávat tzv. individuální projekty v devíti oblastech:

 • Medicína a biotechnologie
 • Telekomunikace
 • Energetika
 • Životní prostředí
 • Informační technologie
 • Lasery
 • Nové materiály
 • Robotika a automatizace
 • Doprava

EUREKA administruje dva typy strategických iniciativ:

 • CLUSTERS: dlouhodobý průmyslový výzkum a vývoj
   
 • UMBRELLAS: průmyslové sítě, jejichž cílem je generovat individuální projekty

Členové projektůschválenýchmezinárodním panelem si zažádají o grant z prostředků národních koordinátorů. V případě České republiky je jím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kterépřispívá prostřednictvím vlastního grantového schématu EUREKA CZ až 50 %. Schéma je otevřené pro veřejné i soukromé subjekty, bez ohledu na jejich ziskovost.

Více na:  http://www.eureka.be nebo na webu MŠMT.
webdesign Studio R3D, s.r.o.