Přehled seminářů:


EUROSTARS

Program EUROSTARS je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v malých a středních podnicích (MSP).

Projektu se musí účastnit minimálně dva MSP s výzkumným zaměřenímze dvou členských zemí EUROSTARS (34 evropských zemí). Za takový podnik je považována firma, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců (počítáno z výše pracovních úvazků) činných v těchto aktivitách.

Projekty je možné podávat na libovolné téma. Žádosti se vyplňují do on-line formuláře na webových stránkách programu. Výzvy pro podávání žádostí se vyhlašují dvakrát ročně. Doba řešení projektu je maximálně tři roky. 

Každý člen projektového konsorcia se musí nejprve registrovat u Národních kontaktních bodů, což je v případě České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které přispívá na způsobilé výdaje českých účastníků až 50 %, v případě koordinace projektu účastníkem z ČR přispívá MŠMT navíc 10 % ze způsobilých výdajů.

Celkový rozpočet programu EUROSTARS pro období 2014 – 2020 činí 1,15 mld. EUR, přičemž 25 % z této částky představuje příspěvek EU. Národní rozpočet ČR na podporu programu představuje 255 mil Kč.

Více na:  http://www.eurostars-eureka.eu a na webu MŠMT.
webdesign Studio R3D, s.r.o.