Přehled seminářů:


Program LIFE+

Cílem programu je podpora vývoje a implementace environmentální politiky EU - cílů 6. environmentálního akčního programu a odvozených tematických strategií. Program sestává ze tří podprogramů, které podporují následující témata:

  • i. Příroda a biologická rozmanitost: projekty na podporu chráněných území, ekosystémů a ptáků
     
  • ii. Politika a správa v oblasti životního prostředí: projekty na podporu environmentální legislativy a monitoringu životního prostředí
  • iii. Informace a komunikace: projekty na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice

Příjemcem financování mohou být veřejné i soukromé instituce a organizace. Rozpočet na léta 2007-2013 je 2,1 mld. €.
Více na: http://ec.europa.eu/environment/life

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.