Přehled seminářů:






Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP

Cílem programu je překlenutí mezery mezi výzkumem a inovacemi. Program je členěn na tři samostatné pilíře/specifické programy:

  • Podnikání a inovace (EIP): podpora bankám pro zavádění nových produktů, financování informační sítě pro podnikatele, podpora inovačním projektům, zvláště ekologickým; rozpočet 2.2 mld. €. 
     
  • Podpora opatření v oblasti ICT: tvorba politik přátelských pro podnikatele, pilotní akce ve zdravotnictví, energetice, dopravě, digitální knihovny; rozpočet 730 mil. €
     
  • Inteligentní energie Evropa (IEE): podpora aplikačním projektům v energetice (zejména ekologické); rozpočet 730 mil. €
    Fungování  programu je podobné jako v 7.RP (výzvy a hodnocení projektů, poradní orgány a Programové výbory zástupců členských států), celkový rozpočet na léta 2007-2013 je 3,6 mld. €.

Více na : http://ec.europa.eu/cip




webdesign Studio R3D, s.r.o.