Přehled seminářů:


Kontroly, audity

U projektů HORIZON 2020 jsou prováděny audity a kontroly následovně:

  • posouzení finanční kapacity koordinátorů v případě, pokud požadovaný příspěvek EU na celý projekt ≥ 500 000 €
  • osvědčení o finančních výkazech ( CFS ) předkládá příjemce na konci projektu, pokud je jeho příspěvek od EU ≥ 325 000 € . Náklady na audit jsou uznatelné (ostatní zboží a služby – nutné počítat s náklady již při přípravě projektu )
  • osvědčení o metodologii (CoMUC) dobrovolně předkládají příjemci vykazující průměrné osobní náklady
  • nahodile jsou prováděny
    • kontroly řádné implementace projektu v souladu s GA (EK/pověřená osoba)
    • audity, přezkoumání projektu do dvou let po vyplacení zůstatku  (EK/pověřená osoba)
    • kontroly a audity EÚD, vyšetřování OLAF – v průběhu realizace projektu nebo „afterwards“

Povinnost archivace relevantních dokladů je 5 let od vyplacení zůstatku !
webdesign Studio R3D, s.r.o.