Přehled seminářů:


Neuznatelné náklady

V projektech HORIZON 2020 se za neuznatelné náklady považují:

 • náklady spojené s kapitálovým výnosem
 • jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady
 • rezervy na možné budoucí výdaje nebo ztráty
 • placené úroky
 • pochybné pohledávky
 • kurzové ztráty
 • bankovní poplatky s pojené s přijetím platby od EK
 • nadměrné výdaje
 • odpočitatelná DPH
 • náklady vynaložené po případném zastavení projektu
 • náklady vykázané v jiném projektu financovaném z EUwebdesign Studio R3D, s.r.o.