Přehled seminářů:


Plánování rozpočtu

V případě plánování rozpočtu se v podstatě jedná o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se odvíjí maximální výše grantu. Je nutné si detailně rozmyslet všechny projektové aktivity a snimi spojené náklady ( subdodávky, audity…).

V průběhu řešení projektu jsou umožněny přesunu rozpočtu, a to:

  • mezi kategoriemi nákladů, mezi partnery
  • pokud nejsou ovlivněny technické práce na projektu dle Annexu I GA není nutný dodatek ke GA, stačí následné zmínění v průběžné zprávě

V případě sestavování rozpočtu odpadá dělení na jednotlivé aktivity v projektu, využívá se pouze jedna sazba.

Šablona pro návrh rozpočtu je k dispozici v dokumentu.

Směnný kurz při plánování rozpočtu v návrhu projektu není specifikován.
webdesign Studio R3D, s.r.o.