Přehled seminářů:


Platba v projektu

V případě úspěšného hodnocení projektu a doporučení k jeho financování probíhá vyjednávání koordinátora projektu s s Evropskou komisí, na základě kterého je podepsána Grantová dohoda (Modelová grantová dohoda).

Koordinátor projektu uzavírá s partnery projektu Konsorcionální smlouvu (Modelová ustanovení konsorcionální smlouvy - dokument prozatím není zveřejněn).

Cash flow projektu:

zálohová platba

  • do 30 dnů od vstoupení GA v platnost/zahájení projektu
  • automatický odvod do garančního fondu GF

průběžné platby

  • maximálně do výše 85% schváleného příspěvku EU  (5% GF, 10% zádržné)
  • do 90 dnů od obdržení kompletní průběžné zprávy  EK

platba zůstatku

  • závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (včetně převodu z  GF a zádržného)
  • do 90 dnů od obdržení kompletní závěrečné zprávy EKwebdesign Studio R3D, s.r.o.