Přehled seminářů:


Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Evropský inovační a technologický institut (EIT, European Institute ofInnovation and Technology) má v období let 2014 až 2020 významně posílit svou činnost v oblasti inovací a podnikání v EU a vytvořit pět nových inovačních center označovaných jako znalostní a inovační společenství (KICs, Knowledge and InnovationCommunities).

Rozpočet ve výši 2,8 miliardy eur má umožnit rozšířit EIT a konsolidaci stávajících znalostních a informačních společenství, které se zaměřují na

  • změnu klimatu
  • udržitelnou energii
  • informační a komunikační technologie

Webové stránky EIT
webdesign Studio R3D, s.r.o.