Přehled seminářů:


Šíření excelence a podpora účasti

Cílem navrhovaných opatření je napomoci překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu, podpořit účast v programu Horizon 2020 a přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v Evropském výzkumném prostoru.

  • opatření "Teaming"podpoří budovaní nových nebo modernizaci stávajících center excelence na bázi partnerství s  renomovanými výzkumnými institucemi v zahraničí
     
  • opatření "Twinning" napomůže transferu poznatků a výměně nejlepších praxí mezi výzkumnými institucemi a vedoucími zahraničními partnery
     
  • opatření "ERA chairs" umožní přijímat vynikající vědce na univerzity a výzkumné instituce, které mají vysoký potenciál pro rozvoj výzkumné excelence
     
  • opatření "Policy Support Facility" napomůže formulaci a optimalizaci výzkumných a inovačních politik ve členských státech a regionech s nižší výkonností ve výzkumu a inovacích

Více informací zde
webdesign Studio R3D, s.r.o.