Přehled seminářů:


Společné výzkumné centrum

Společné výzkumné centrum (JRC, Joint Research Centre) je generální ředitelství Evropské komise, které spadá do kompetencí komisaře pro výzkum, inovace a vědu.JRC tvoří sedm výzkumných institucí rozmístěných v pěti členských státech: v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku.

JRC působí jako rozhraní mezi technologickým výzkumem a praktickým uplatňováním tohoto výzkumu v politikách Společenství. JRC rovněž provádí základní výzkum a poskytuje odbornou vědeckou a technickou podporu politikám Evropské unie, nabízí pracovní příležitosti  ( http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/ )

Společné výzkumné centrum tvoří:

Webová stránka JRC: http://www.jrc.ec.europa.eu
webdesign Studio R3D, s.r.o.