Přehled seminářů:


Související iniciativy

Hlavním cílem souvisejících iniciativ je zejména propojování a koordinace výzkumných programů a jejich vzájemné sbližování, mobilizace veřejných a soukromých zdrojů, vyhlašování společných výzev atd., vedoucích k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení současných potřeb Evropy jako celku.

ERA-NET Cofund- na propojování národních programů ve schématu ERA-NET Cofund poskytne Evropská komise 33% spolufinancování. Podmínkou budou minimálně tři účasti ze tří členských států EU. Klíčovou změnou proti 7.RP  by měla být možnost spolufinancovat prostředky poskytované ve výzvách ERA-NET Cofund ze strukturálních fondů, pokud se jejich témata budou týkat směrů identifikovaných v národních nebo regionálních strategiích smart specializace (smartspecialisation, S3). Více informací zde

Smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru ( cPPP)  - v Horizon 2020 budou pokračovat všechna čtyři smluvní partnerství ze 7.RP

 • Továrny budoucnosti
 • Energeticky úsporné budovy
 • Zelená vozidla (Green Vehicles)
 • Budoucí internet

Očekává se, že nově budou spuštěna některá další partnerství, jako jsou

 • SPIRE
 • Robotics 2020
 • Photonics
 • High Performance Computing

Více informací zde

Společné technologické iniciativy (JTIs )představují jednu z forem partnerství veřejného a soukromého sektoru, která bude pokračovat i v programu Horizon 2020. Tato veřejně-soukromá partnerství opět propojí požadavky a finanční zdroje Evropské komise a průmyslu a umožní provádět rozsáhlý, dlouhodobý a Do Horizontu 2020 bude patřit pět JTIs. Tři z nich budou pokračováním ze 7. RP, a to:

 • Inovativní léčiva (IMI2)
 • Palivové články a vodík (FCH2)
 • Čisté nebe (CS2)

Další iniciativou bude JTI

 • Elektronické součástky a systémy (ElectronicComponents and Systems - ECSEL) vzniklé propojením JTI ARTEMIS a JTI ENIAC ze 7. RP.

Nově vzniká JTI

 • Biotechnologický průmysl (Bio-basedIndustries – BBI)

Více informací zde

Iniciativy dle čl. 185 jsou po projektech typu ERA-NET a ERA-NET Plus vyšším stupněm mezinárodní koordinace národních výzkumných programů – zahrnují v sobě propojení celých národních programů výzkumu, a to včetně jejich řízení, financování či vyhlašování společných výzev. Více informací zde
webdesign Studio R3D, s.r.o.