Přehled seminářů:


Novinky Horizon Europe


4.červen2021

Dne 25.5. se uzavřela první výzva nástroje EIC Pathfinder Open v programu Horizon Europe Do této výzvy, která navazuje na aktivity FET Open původního Horizon 2020, byl podán rekordní počet 908 přihlášek ze 60 zemí. Mezi účastníky je 45 subjektů z ČR, z toho 7 v pozici koordinátora.

26.květen2021

Vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektů bylo v klastru 6 přesunuto na 22. června 2021. Došlo i k posunu uzávěrek a to na 6. října 2021.

2.květen2021

V přiložené tabulce naleznete aktualizované termíny výzev pro oblast Widening a ERA (WIDERA) na období 2021 – 2022. Zveřejnění pracovního programu WIDERA je nyní plánováno na polovinu května a vyhlášení prvních výzev na 8. června 2021.

25.únor2021

Jako první pracovní program rámcového programu Horizon Europe zveřejnila Evropská komise 22. února Pracovní program Evropské rady pro výzkum (ERC) pro výzvy 2021. ERC obdrží z rozpočtu RP na programové období 2021-2027 více než 16 mld. €, což představuje nárůst o 22 % oproti předchozímu programu Horizon 2020.

26.červen2020

Evropská komise zveřejnila první návrhy misí, které budou součástí programu Horizon Europe. Jedná se o doporučení expertů tzv. mission boards.

29.květen2020

Dne 27. května 2020 Evropská komise zveřejnila svůj návrh plánu velké obnovy na léta 2021-2027 po krizi spojené s COVID-19 (The EU budget powering the recovery plan for Europe). Z celkové navrhované výše rozpočtu 1,85 bilionů eur by mělo připadnout 94,4 miliard eur na výzkum a inovace v nadcházejícím programu Horizon Europe.

25.srpen2019

Evropská komise spustila novou webovou stránku k programu Horizon Europe (HE). Na webové stránce jsou uvedeny mj. aktuální informace, dokumenty, které souvisejí s jeho přípravou, časová osa apod.

8.červenec2019

Evropská komise spustila v červnu a červenci 2019 dvě veřejné konzultace k podobě příštího rámcového programu Horizon Europe.

15.březen2019

Akademie věd ČR vydala ve čtvrtek 14. března prohlášení, v němž uvítala návrh 9. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. Ocenila koncepty směřující k podpoře evropských výzkumných projektů, stejně jako zjednodušování administrativní zátěže či vizi otevřené vědy, inkluzivity a genderové rovnováhy. Apelovala na výraznější navýšení celkového rozpočtu a varovala před snižováním podílu finančních prostředků na výzkumné infrastruktury.

18.leden2019

Science Europe (asociace výzkumných organizací financujících a provádějících výzkum) zveřejnila reakci na poslední legislativní kroky týkající se přípravy programu Horizon Europe.

7.září2018

Dne 4. září 2018 proběhl pod záštitou MŠMT a Technologického centra AV ČR kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) za účasti zástupců zainteresovaných stakeholderů z ČR.

12.červen2018

Dne 7. června 2018 představila Evropská komise rozpočet pro výzkum a inovace ve výši 100 miliard eur na období 2021 – 2027. Navrhovaný rozpočet zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizon Europe.


webdesign Studio R3D, s.r.o.