Přehled seminářů:


Novinky Horizon Europe


26.červen2020

Evropská komise zveřejnila první návrhy misí, které budou součástí programu Horizon Europe. Jedná se o doporučení expertů tzv. mission boards.

29.květen2020

Dne 27. května 2020 Evropská komise zveřejnila svůj návrh plánu velké obnovy na léta 2021-2027 po krizi spojené s COVID-19 (The EU budget powering the recovery plan for Europe). Z celkové navrhované výše rozpočtu 1,85 bilionů eur by mělo připadnout 94,4 miliard eur na výzkum a inovace v nadcházejícím programu Horizon Europe.

25.srpen2019

Evropská komise spustila novou webovou stránku k programu Horizon Europe (HE). Na webové stránce jsou uvedeny mj. aktuální informace, dokumenty, které souvisejí s jeho přípravou, časová osa apod.

8.červenec2019

Evropská komise spustila v červnu a červenci 2019 dvě veřejné konzultace k podobě příštího rámcového programu Horizon Europe.

15.březen2019

Akademie věd ČR vydala ve čtvrtek 14. března prohlášení, v němž uvítala návrh 9. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. Ocenila koncepty směřující k podpoře evropských výzkumných projektů, stejně jako zjednodušování administrativní zátěže či vizi otevřené vědy, inkluzivity a genderové rovnováhy. Apelovala na výraznější navýšení celkového rozpočtu a varovala před snižováním podílu finančních prostředků na výzkumné infrastruktury.

18.leden2019

Science Europe (asociace výzkumných organizací financujících a provádějících výzkum) zveřejnila reakci na poslední legislativní kroky týkající se přípravy programu Horizon Europe.

7.září2018

Dne 4. září 2018 proběhl pod záštitou MŠMT a Technologického centra AV ČR kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) za účasti zástupců zainteresovaných stakeholderů z ČR.

12.červen2018

Dne 7. června 2018 představila Evropská komise rozpočet pro výzkum a inovace ve výši 100 miliard eur na období 2021 – 2027. Navrhovaný rozpočet zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizon Europe.


webdesign Studio R3D, s.r.o.