Přehled seminářů:


Horizon Europe

Horizon Europe je novým rámcovým programem Evropské komise (EK) zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizon 2020 (H2020) a poběží od roku 2021 do roku 2027. Jedná se o již 9. rámcový program v pořadí se zatím nejambicióznějším návrhem rozpočtu 100 mld. Eur.

Rámcový program Horizon Europe si klade tři základní cíle:

  • posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a evropských výzkumných a technologických základen
  • oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a pracovního trhu
  • zaměření na priority občanů EU a podporu evropských hodnot

Důležitým aspektem nového programu jsou dva stěžejní dokumenty. Jedním z nich je Strategický plán, na jehož základě budou vznikat pracovní programy, druhým dokumentem je Implementační strategie RP Horizon Europe, která by měla provázet jednotlivé projekty jejich životním cyklem a nabídnout tím ucelenou strategii pro jejich implementaci.

 

Struktura

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.