Přehled seminářů:


Horizon Europe

Program Horizon 2020 – aktuální rámcový program pro výzkum a inovace – poběží do konce roku 2020. V současné době však probíhají diskuse o podobě následujícího, v pořadí devátého, rámcového programu (9. RP), s názvem Horizon Europe, který pravděpodobně pokryje období let 2021-2027

Legislativní proces vedoucí k vyhlášení programu Horizon Europe by měl být spuštěn v první polovině roku 2018 a ukončen nejpozději na podzim 2020 vyhlášením programu.
webdesign Studio R3D, s.r.o.