Přehled seminářů:


6. veřejná soutěž v rámci programu ERC CZ vyhlášena

« zpět

Dne 12. ledna MŠMT vyhlásilo 6. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review ve druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začne běžet dne 12. ledna 2021 a končí dne 26. února 2021 ve 14:30 hodin.

Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT. Kontaktní osobou je Mgr. Šárka Komendová, tel.: 234 811 534, e-mail: sarka.komendova@msmt.cz
webdesign Studio R3D, s.r.o.