Přehled seminářů:


EIT pomůže univerzitám

« zpět

Pilotní projekt má hodnotu 9 milionů eur a má za úkol otestovat nový přístup k posílení inovačních schopností univerzit v rámci Evropské unie a pomoci jim rozvíjet vztahy s průmyslem, učit je inovacím a podnikání. 

Výzva pro budování inovačních kapacit pro vysokoškolské vzdělávání hledá univerzity (v rámci Evropské unie nebo země přidružené k Horizon Europe), které předloží plány na posílení jejich vazeb na obchodní a výzkumné organizace, rozvinou služby na podporu překladu a komercializace akademického výzkumu, zvýší kvalitu podnikatelského vzdělávání, které poskytují a vytvoří relevantní a odborné znalosti. 

Zapojit se mouhou konsorcia, která tvoří až tři univerzity a jedna další organizace. Dvacet tři vybraných projektů bude mít šest měsíců na vypracování původních plánů a zahájení implementace. V této fázi obdrží projekty až 400 000 EUR. Pokud budou úspěšní, mohou přejít do další fáze a zajistit dalších 800 000 EUR.

Konsorcia musí ve svých žádostech prokázat, že mohou smysluplně přispět k práci nejméně dvou znalostních a inovačních komunit EIT a zavázat se k předem stanoveným cílům (např.podpořit minimálně dva nové podniky;  rozvíjet společnosti; školit minimálně 130 studentů v oblasti inovací a podnikání;  školit minimálně 12 akademických pracovníků)

Více na: EIT embarks on mission to help universities | Science|Business

K této pilotní výzvě budou uspořádány dva informční webináře. Registovat se můžete na   HEI Initiative (eit-hei.eu)

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.